0

obsługiwanych
obiektów

0mln

m² powierzchni obsługiwanych obiektów

0GWh

roczny wolumen sprzedawanej energii

0

odbiorców
energii

0mln PLN

kapitału
grupy